portfolio.jpg
parkeringsplats.jpg
skargardso.jpg

Portfolio


Portfolio för text & bildwebb & utbildning samt film.

SCROLL DOWN

Portfolio


Portfolio för text & bildwebb & utbildning samt film.

portfolio.jpg

Text och bild


Copywriting, foto och journalistik

Text och bild


Copywriting, foto och journalistik

Text och bild

parkeringsplats.jpg

Webb och utbildning


Webb och interaktiv utbildning

Webb och utbildning


Webb och interaktiv utbildning

Webb och utbildning

 

skargardso.jpg

Film


Informations- och utbildningsfilm

Film


Informations- och utbildningsfilm

Filmexempel

 

En film om att rapportera rätt typ av skada i vården.

En teaser för kommande film om ett nytt sätt att arbeta inom cancervården.

En av filmerna i landstingets utbildning Hantera sjukresor. Vänder sig till medarbetare i sjukvården.

En av filmerna i en stick- och skärutbildning från Akademiska sjukhuset i Uppsala. Manus, film, redigering.

En av filmerna om heteronormen och arbetsmiljön i Fritt fram - en utbildning för Sveriges arbetsgivare.

En av tretton testimonials om ett projekt inom solcellsforskning. Uppsala universitet är koordinerande myndighet.

Vad hände sen? Tre före detta folkhögskoledeltagare berättar.

Film om att gå på sommarkurs på folkhögskola. Fler filmer finns på folkhogskola.nu

 

"Ett hållbart arbetsliv för alla åldrar" Medverkande: Jenny Claesson, Add Gender, Mårten Blix, Framtidskommissionen och Barbro Westerholm, riksdagsledamot (fp). Tre deltagare kommenterar. Arrangör: Tema Likabehandling 2012

Möt Gina som går Skapandekurs för kvinnor med funktionsnedsättning - FRIDA på Långholmens folkhögskola. Här berättar hon om utbildningen och hur det är att gå på folkhögskola.

Producerade musiken till denna filmkampanj (fem filmer om maskulinitet från SKL gjorda av Ett riktigt produktionsbolag).

En av sju filmer om diskriminering för umo.se

En av sju filmer om diskriminering för umo.se.

En av filmerna i Stockholms läns landstings utbildning Hantera sjukresor.

Informationsfilm från PTS om telefonitjänst.

Introfilm till dvd-utgåva med historiska klipp från tv och bio. Statens ljud- och bildarkiv (sorterar nu under Kungliga biblioteket).

Medverkande: Anette Novak, statens medieutredare, Nils Gustafsson, lektor i strategisk kommunikation vid Lunds universitet. Panelister: Mårten Schulz, grundare av Institutet för juridik och internet samt professor i civilrätt vid Stockholms universitet. Linda Snecker (v), riksdagsledamot. Birgitta Ohlsson, (l), riksdagsledamot. Seminariet ingår i serien "Offentliga samtal" som anordnas i samarbete med Vetenskapsrådet.
Föreläsning av professorn Will Kymlicka och efterföljande samtal mellan Gina Gustavsson, Anders Lindberg och Enna Gerin. Samarrangemang av Katalys, ABF och Institutet för framtidsstudier.

Större skandinaviskt företag, filmen inspelad i Nynäshamn. Musiken egenproducerad.